De kracht van mensgericht ondernemen

De sterkste kracht om je onderneming te laten groeien van binnenuit? Dat zijn jouw teamleden en jijzelf

Samenwerking versterkt niet alleen het potentieel dat al zichtbaar was, maar brengt ook mogelijkheden naar boven die voorheen nog onzichtbaar waren. Voeg er de nodige opleiding en praktijkondersteuning aan toe, en je bedrijf groeit samen met je mensen.

Een paar tips uit onze praktijk bij Leve De Economie? Met plezier!

Tip 1: Breng de sterktes van je teamleden in kaart, ongeacht hun achtergrond

In onze eigen coöperatieve vennootschap situeert de diversiteit zich voornamelijk op de vlakken van opleidingsniveau, loopbaanontwikkeling en taalbeheersing. Door het samenbrengen van de talenten van een master geschiedenis en archiefbeheer, een professionele bachelor sociaal werk en een team van mensen zonder diploma secundair onderwijs, krijgen we meerdere visies rond hoe we een concrete opdracht aanpakken.

Elke dag weer bekijken we samen hoe we processen kunnen optimaliseren en onze kwaliteit kunnen verbeteren. We delen tools en we delen onze ervaringen, en zo groeien we stap voor stap samen naar een nog sterkere werking. Onze mensen krijgen de tijd en ruimte om zich uit te drukken. Ze worden gehoord en dragen evenwaardig actief bij. Hierdoor groeit hun mondelinge taalvaardigheid, en dat heeft dan weer een positief effect op het zelfvertrouwen.

Tip 2: Bevraag de persoonlijke doelen van je teamleden, ongeacht hun achtergrond

De zone van de naaste ontwikkeling (volgens de theorie van Lev Vygotsky) stelt dat elke mens een potentieel in zich heeft dat hij ook zonder ondersteuning van anderen verder kan uitbouwen. Sterker dan suggesties aan te dragen bij je collega’s, is de bal in hun kamp te leggen. Op welke (persoonlijke) doelen willen zij zich focussen in de komende maanden, en hoe komt dit de onderneming ten goede?

Binnen onze eigen onderneming zetten we hiervoor het business Model Canvas van Osterwalder in. Dit combineren we met een aantal doelstellingen. Het probleemoplossend vermogen versterken bijvoorbeeld, maar ook samenwerken, een onthaalbrochure ontwikkelen in Word, blind leren typen,…
Door een mix van intern gedragen doelen, creëer je meer betrokkenheid van elk teamlid.

Tip 3: empower je medewerkers, ongeacht hun achtergrond

“Onze arbeiders gaan dit niet kunnen”, is een uitdrukking die gebaseerd is op een cultureel en opvoedkundig ingegeven beeld. Nog al te vaak koppelen we een diploma of een opleiding als onlosmakelijk verbonden aan intelligentie en aanzelfreflecterend vermogen.

Binnen onze eigen onderneming buigen we deze gedachte om in kleine punten. Zo kiezen we ervoor om met elk teamlid te werken met een flexibelere agenda. We werken met glijtijden die elke medewerker de optie geeft om een goede work-lifebalance te creëren en onze onderneming te laten draaien.  Door vrijheid te geven en iedereen te versterken bij de ommekeer van een vaste prikklok naar een glijtijdsysteem, empoweren we het mentale vermogen.

Ga je met deze tips aan de slag, dan …