Leve De Economie SDG Visie Waarden Missie Nietje Document

Onze missie, visie en waarden

Leve De Economie is een waardengedreven onderneming binnen het sociaal ondernemerschap.  
We werken subsidie-onafhankelijk aan maatschappelijke uitdagingen, waarbij de maatschappelijke winst belangrijker doorweegt dan de financiële winst. We focussen ons bij LDE hierbij op het (in)direct creëren of versterken van tewerkstelling zonder diplomavereisten.

We bouwen bruggen tussen…

…enerzijds ondernemingen die op zoek zijn naar goede en betaalbare medewerkers om de groei van hun onderneming te versterken en de negatieve effecten van personeelsverloop, burn-out … te vermijden.

…en anderzijds organisaties die actief werkzoekenden/werkenden coachen naar een betaalde job op de private markt, en dit in het circuit van VDAB, OCMW en sociale economie.

We blijven niet aan de zijlijn toekijken. We zetten onze missie intern door via onze aanpak die vervat zit in onderstaande duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG’s) .

We dragen bij aan meerdere duurzame ontwikkelingsdoelen, met name:

SDG 8: het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt en werkbaar werk voor iedereen. We stellen enkel mensen tewerk die niet beschikken over een diploma middelbaar onderwijs. Dit doen we met contracten van onbepaalde duur. We leiden hen volledig intern op tot administratief medewerker, en gaan daarbij uit van hun eigen talenten en skills.

Leve De Economie SDG Visie Waarden Fruit Kers Banaan Appel

SDG 1: het hebben van een job zorgt voor minder kans op armoede en sociaal isolement.
Mensen die vastlopen in hun loopbaan kunnen bij ons terecht als vrijwilliger of voor een leerwerkplek. Een job is een krachtige hefboom om mensen uit isolement en armoede te halen. Door zich onder de mensen te begeven en zich te integreren op de arbeidsmarkt ontstaat er een positieve spiraal die hun privéleven, gezondheid, financiën … sterk beïnvloedt.

SDG 2: met een degelijk inkomen kan men gezonde voeding aankopen. Onderzoek wijst uit dat heel wat gezinnen aankloppen bij de Voedselbank of door de beperkte middelen onvoldoende variatie in hun voeding brengen. Voor onze medewerkers voorzien we gezonde tussendoortjes van een lokale fruitteler.

SDG 5: het versterken van mensen zit in ons DNA. We empoweren iedereen die werk wil maken van een loopbaan in de archiefwereld en administratie. We ondersteunen diegenen die vooruit willen op de arbeidsmarkt en doorbreken hierbij graag de gangbare rolpatronen.

SDG 17: Leve De Economie is een coöperatieve vennootschap. Over de verschillende sectoren heen verbinden we netwerken die inzetten op jobs zonder diplomavereiste, en dit vanuit meerdere rollen. Dit doen we ondermeer door netwerkevents te organiseren, informatie te delen over dienstverlening en samen te werken met andere sociale economiespelers uit diverse sectoren. Bedrijven kunnen mee investeren als B-aandeelhouder of toetreden als sympathisant via C-aandelen.

HR ADVIESBUREAU IN JOBS ZONDER DIPLOMAVEREISTE Leve De Economie SDG Tom Valerie