Leve De Economie SDG Visie Waarden Missie Nietje Document

Onze missie, visie en waarden

Leve De Economie is een waardengedreven onderneming binnen het sociaal ondernemerschap.  

We werken subsidie-onafhankelijk aan maatschappelijke uitdagingen, waarbij de maatschappelijke winst belangrijker doorweegt dan de financiële winst. We focussen ons bij LDE hierbij op het (in)direct creëren of versterken van tewerkstelling zonder diplomavereisten.

Je hebt het misschien al vaak gehoord, maar er is arbeidskrapte en een mismatch op de arbeidsmarkt. Vacatures blijven langer open staan, de aansluiting van het onderwijs op de noden van de ondernemingen zijn verre van optimaal, de loonkost is te hoog, … 

 

Toch ben ik overtuigd ik in de kracht van onze bedrijven om dit samen aan te pakken. 

Vanuit mijn eigen onderneming draag ik graag mijn expertise als jobcoach , leidinggevende in de sociale economie en werkgever voor mensen zonder diploma secundair onderwijs bij. Als werkgever kunnen we een hefboom vormen voor armoedebestrijding en sociaal isolement door mensen aan te werven die net buiten onze comfortzone vallen. Door bruggen te bouwen tussen sociale en reguliere economie kunnen we netwerken uitbouwen, kennis versterken en methodieken die complementair zijn samenbrengen.

Ontwikkelings-doelstellingen

Leve De Economie!

We bouwen bruggen tussen…

…enerzijds ondernemingen die op zoek zijn naar goede en betaalbare medewerkers om de groei van hun onderneming te versterken en de negatieve effecten van personeelsverloop, burn-out … te vermijden.

…en anderzijds organisaties die actief werkzoekenden/werkenden coachen naar een betaalde job op de private markt, en dit in het circuit van VDAB, OCMW en sociale economie.

We blijven niet aan de zijlijn toekijken. We zetten onze missie intern door via onze aanpak die vervat zit in onderstaande duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG’s) .

We dragen bij aan meerdere duurzame ontwikkelingsdoelen, met name:

SDG 8: het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt en werkbaar werk voor iedereen. 

We focussen ons op het aanwerven van mensen die niet beschikken over een diploma secundair onderwijs en hierbij een extra uitdaging hebben zoals een medisch, taal, leeftijd of sociaal probleem.
We leiden ze op op de werkvloer en werven aan met contracten van onbepaalde duur.  

Leve De Economie SDG Visie Waarden Fruit Kers Banaan Appel
SDG 1 en 2 : beëindig armoede en honger.
Door mensen een stage of contract aan te bieden werken we (in)direct ook op het verlagen van armoede in Vlaanderen. De laatste armoedebarometer gaf een risico aan van 18.6% in België. Mensen kloppen aan bij voedselbanken of laten hun kinderen naar school gaan met een lege brooddoos. Als onderneming kunnen we initiatieven opzetten die hierrond werken of mensen aanwerven die werkzoekend zijn.

SDG 5: het empoweren van vrouwen.

We mogen als vrouw dan wel enige weerstand ondervinden als we een rol als bedrijfsleider ambiëren, samen kunnen we anderen empoweren en versterken door te werken aan minderwaardigheidscomplexen, ambitie te ontwikkelen en stil te staan bij onze sterktes. Als we anderen bewust maken van de patronen, kunnen we er ook in opleiden en versterken.  

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken. 

Als we samen roeien met de riemen die we hebben, komen we er sneller dan alleen. Ik geloof dan ook ten volle in het open uitwisselen van complementaire kennis rond sociaal en circulair ondernemen. Een community van positief ingestelde mensen die actief zijn in duurzame contactsferen. Van sociaal aanwerven over circulair bouwen tot circulaire kantoorinrichting. Daar waar de People, Planet, Partnership, Peace en Prosperity samen komen, daar ligt mijn hart. .

Leve De Economie Valerie Laptop Kantoor Bureau

En daarvoor zijn er innerlijke shiften nodig waarbij de inner development goals ( IDG’s) verkend worden:

Zijn: door stil te staan bij ons innerlijk kompas worden we ons bewust van onze waarden en doelen en kunnen we ze inzetten voor het grotere geheel.

Denken: we kunnen vanuit verschillende standpunten reflecteren en bewust worden van de complexiteit van informatie om een visie te vormen

Verbinden: we dragen zorg voor elkaar in een rechtvaardige en duurzame samenleving

Samenwerken: we zijn een veilige ruimte voor verbinding en communicatie om met gedeelde en verschillende belangen samen te werken en mensen met andere visies en achtergronden mee te nemen

Handelen: we hebben moed en optimisme nodig om oude patronen te doorbreken en in volharding te handelen in onzekere tijden. We staan voor onze waarden en kunnen doortastend optreden om structuren uit te dagen.

Wil jij ook meewerken aan een duurzame arbeidsmarkt en het maatschappelijk verantwoord ondernemen verankeren in je bedrijf? Heb je zelf een uitdaging ondervonden in je loopbaan en ben je een voorbeeld voor anderen? Dan zijn wij een match! Bij deze nodig ik je graag uit om kennis te maken via deze link naar mijn agenda!