Depotbeheer: 6 aandachtspunten bij de keuze van opbergmeubilair

Beeld op een compactusopstelling, gebruikt bij Leve De Economie.

Bij de inrichting van je archiefdepot verdient de keuze van het juiste opbergmeubilair de nodige aandacht. Goed depotbeheer vereist dit. In deze blogpost nemen we een aantal eigenschappen van het meubilair onder de loep en geven je goede raad die je kan helpen bij het maken van de juiste keuzes voor jouw depot. Kleur Kies […]

Archief identificeren: series herkennen

Daar sta je dan, in je archiefdepot met de opdracht om een depotlijst, inventaris of andere archieftoegang op te stellen. Hoe kan je de archiefblokken herkennen? Hoe zie je het bos weer door de bomen? In deze blogpost bekijken we archiefseries van naderbij aan de hand van een concreet voorbeeld. Een serie: wat is dat? […]

EHBO-A: Eerste Hulp Bij Onoverzichtelijk Archief

Leve De Economie!

Theorie over hoe je een archiefdepot moet inrichten is allemaal goed en wel tot je in de praktijk geconfronteerd wordt met de erfenis van je voorganger. Een erfenis die in de verste verte niet lijkt op een goed geordend archiefdepot. Je hebt geen flauw idee waar er overal archief staat, laat staan dat je een […]

Fusies en overnames: wat met het informatie- en archiefbeheer?

Drie sociale huisvestingsmaatschappijen fusioneren en worden woonmaatschappij: “Nu deze fusie er is, beheren we bijna 6.800 woongelegenheden” Fusie van de sociale huisvestingsmaatschappij De Leie (Wervik) en Impuls (Menen), wat worden gevolgen voor personeel en de huurders? Brugse huisvestingsmaatschappijen fuseren. Fusie Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardenen en De Nieuwe Haard: “Actief woonbeleid in regio mee vorm geven” […]

procesgebonden informatie : Wat zijn de 3 levensfases?

Leve De Economie Tom

In een vorige blog bespraken we de verschillende functies van procesgebonden informatie: Verzekeren van een efficiënte bedrijfsvoering van de organisatie  Leveren van bewijs of verantwoording  Cultuur-historische functie.   Afhankelijk van de levensfase waarin het archiefdocument zich bevindt, zal er wel steeds één van deze functies primair zijn.  We kunnen drie levensfasen onderscheiden waarin archiefdocumenten kunnen verkeren. Afhankelijk van de […]

Empoweren van je team

Leve De Economie!

Wanneer we spreken over het empoweren of versterken van mensen, dan praten we over het verder ontplooien van attitudes bij je teamleden waardoor groeien als werknemer, collega en als mens. We gaan door op een bepaalde manier met ons team te communiceren ervoor zorgen dat ze oa. beter gaan samenwerken, zelfstandiger problemen gaan oplossen, zelfredzamer […]

Procesgebonden informatie: wat willen we bewaren?

Leve De Economie!

Elke organisatie heeft een aantal taken en functies, en dat is meteen de reden waarom de organisatie bestaat. Deze taken, vaak ook aangeduid als werkprocessen, worden door de medewerkers van de organisatie uitgevoerd. Bij het uitvoeren van die werkprocessen komt er informatie tot stand, de procesgebonden informatie, die de neerslag vormt van de taken die zijn […]

De kracht van mensgericht ondernemen

Leve De Economie!

De sterkste kracht om je onderneming te laten groeien van binnenuit? Dat zijn jouw teamleden en jijzelf Samenwerking versterkt niet alleen het potentieel dat al zichtbaar was, maar brengt ook mogelijkheden naar boven die voorheen nog onzichtbaar waren. Voeg er de nodige opleiding en praktijkondersteuning aan toe, en je bedrijf groeit samen met je mensen. […]