BLOG Stad en OCMW Mechelen: interview met de klant

Leve De Economie!

De afgelopen maanden werkten we aan een omvangrijke opdracht voor de Stad Mechelen. Alhoewel nog niet alle fases volledig zijn afgerond, polsten we toch al even bij Erwin Steegen, diensthoofd-archivaris en Wouter Kesteloot, informatiebeheerder hoe zij terugkijken op de samenwerking met Leve De Economie. Welke grote uitdaging kwam er op jullie pad? Op een voormalige […]

Bewaartermijnen bepalen

Leve De Economie!

In een privé-context kan het al eens lastig zijn om te beslissen of iets weg mag of niet. Gelukkig zijn daar in de archiefwereld duidelijke richtlijnen voor: de wettelijke bewaartermijnen. Belang van seriebepaling Alles begint bij het bepalen van de series in jouw archief. Hoe je dat doet, daar hebben we in een eerdere blogpost […]

Proeftuin – scanning van bouwdossiers voor overheden en bedrijven

scannen van bouwdossiers

Archiving as a service als hefboom voor een inclusieve arbeidsmarkt Vanuit onze sociale missie denken we volop aan het creëren van tewerkstelling of activering van mensen die vastlopen in hun loopbaan. Dit doen we via het aanbieden van ondersteuning rond archiveren en informatiebeheer met ons team van vaste medewerkers en mensen in begeleide stages. Binnen onze […]

Wat kan ik doen met de raamovereenkomst Archiefverwerking en Adviesverlening?

Leve De Economie!

Is het ook tijd om je analoge archieven te schonen, te verhuizen of over te dragen naar het centrale depot of een andere locatie? Werkt je organisatie ook nog met een gemeenschappelijke mappenstructuur voor het opslaan van informatie? Is jullie structuur nog steeds gebaseerd op het organigram en niet op werkprocessen? Beschikken jullie over een […]

Depotbeheer: 6 aandachtspunten bij de keuze van opbergmeubilair

Beeld op een compactusopstelling, gebruikt bij Leve De Economie.

Bij de inrichting van je archiefdepot verdient de keuze van het juiste opbergmeubilair de nodige aandacht. Goed depotbeheer vereist dit. In deze blogpost nemen we een aantal eigenschappen van het meubilair onder de loep en geven je goede raad die je kan helpen bij het maken van de juiste keuzes voor jouw depot. Kleur Kies […]

Archief identificeren: series herkennen

Daar sta je dan, in je archiefdepot met de opdracht om een depotlijst, inventaris of andere archieftoegang op te stellen. Hoe kan je de archiefblokken herkennen? Hoe zie je het bos weer door de bomen? In deze blogpost bekijken we archiefseries van naderbij aan de hand van een concreet voorbeeld. Een serie: wat is dat? […]

EHBO-A: Eerste Hulp Bij Onoverzichtelijk Archief

Leve De Economie!

Theorie over hoe je een archiefdepot moet inrichten is allemaal goed en wel tot je in de praktijk geconfronteerd wordt met de erfenis van je voorganger. Een erfenis die in de verste verte niet lijkt op een goed geordend archiefdepot. Je hebt geen flauw idee waar er overal archief staat, laat staan dat je een […]

Fusies en overnames: wat met het informatie- en archiefbeheer?

Drie sociale huisvestingsmaatschappijen fusioneren en worden woonmaatschappij: “Nu deze fusie er is, beheren we bijna 6.800 woongelegenheden” Fusie van de sociale huisvestingsmaatschappij De Leie (Wervik) en Impuls (Menen), wat worden gevolgen voor personeel en de huurders? Brugse huisvestingsmaatschappijen fuseren. Fusie Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardenen en De Nieuwe Haard: “Actief woonbeleid in regio mee vorm geven” […]

procesgebonden informatie : Wat zijn de 3 levensfases?

Leve De Economie Tom

In een vorige blog bespraken we de verschillende functies van procesgebonden informatie: Verzekeren van een efficiënte bedrijfsvoering van de organisatie  Leveren van bewijs of verantwoording  Cultuur-historische functie.   Afhankelijk van de levensfase waarin het archiefdocument zich bevindt, zal er wel steeds één van deze functies primair zijn.  We kunnen drie levensfasen onderscheiden waarin archiefdocumenten kunnen verkeren. Afhankelijk van de […]

Empoweren van je team

Leve De Economie!

Wanneer we spreken over het empoweren of versterken van mensen, dan praten we over het verder ontplooien van attitudes bij je teamleden waardoor groeien als werknemer, collega en als mens. We gaan door op een bepaalde manier met ons team te communiceren ervoor zorgen dat ze oa. beter gaan samenwerken, zelfstandiger problemen gaan oplossen, zelfredzamer […]